Integritetspolicy

Allmänt

Karl Bengtssons Smide Aktiebolag under org.nr 556141-0340, postadress: Frestavägen 9 Ekbacken, 187 70 TÄBY (”Bengtssons Smides”, ”vi”, ”oss”), värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är Bengtssons Smides målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver hur Bengtssons Smide samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Bengtssons Smide är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Ni kan kontakta vår VD Fredrik Ling för mer information eller om du önskar radera information.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, handa hos eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Bengtssons Smide samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbplatsen, kontaktar oss, besöker Webbplatsen eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid köp eller offertförfrågan krävs för att du ska kunna ingå avtal med Bengtssons Smide och för att vi ska kunna göra utskick med erbjudanden, information samt genomföra kundundersökningar.

Om du har ett registrerat kundkonto eller är avtalskund samlar Bengtssons Smide in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering. Bengtssons Smide sparar de köp du gör via ditt konto. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto” / ”Avtalskund”.

För avtalskunder görs en kreditupplysning via tredje part om kunden önskar betala via faktura.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos Bengtssons Smide

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp:

 • Namn
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Adresser (faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer (endast avtalskunder)
 • IP-adress
 • Köpta varor/ Önskade varor via offert

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kundkontoinnehavare eller som avtalskund:

 • Namn
 • Organisationsnummer för avtalskunder/företagskunder
 • Adresser (faktura- och leveransadress)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer (endast avtalskunder)
 • IP-adress
 • Köpta varor/ Önskade varor via offert
 • Eventuella registrerade frivilliga kontouppgifter.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund hos Bengtssons Smide

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förbättra Webbplatsen.

Ditt personnummer, betal- och kreditkortsnummer sparas aldrig av Bengtssons Smide i samband med köp, uppgifterna överförs enbart till den betalningsförmedlare som är vald – om betalningsförmedlaren kräver detta.

Vi använder personuppgifterna för att förhindra bedrägerier samt för riskhantering.

Personuppgifterna används även för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, uppföljning samt affärsutveckling.

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om kundkontoinnehavare eller avtalskund även i syfte att:

 • Administrera kontot
 • Ge dig möjlighet att använda de möjligheter kontot ger via frivilliga uppgifter mm
 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 1. Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Bengtssons Smide behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs nedan.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig

Vi kan även ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Om du har registrerat ett kundkonto eller är avtalskund hos Bengtssons Smide sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat ett kundkonto eller är avtalskund så sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Bengtssons Smide eller Bengtssons Smides samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Om du ansöker om att betala via faktura eller delbetalning kommer dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysnings- och/eller finansföretag.

Till transportföretag och deras partner lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för att beställda varor ska kunna levereras.

Vid leverans till monteringsverkstad lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för kontakt och kvittens av köpta varor.

Personuppgifter kan vidare lämnas ut till myndigheter för att följa gällande lagkrav eller vid krav från dessa.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES i de fall någon av våra leverantörer eller samarbetspartner befinner sig där.

Den information vi lämnar till tredje part får endast användas i ovan nämnda syfte.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Ändring av integritetspolicy

Bengtssons Smide förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Vi kommer att meddela kunder som har kundkonto eller är avtalskunder när ändringar sker. Om du inte godtar ändringarna så avslutar du ditt konto hos oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Dina rättigheter

Bengtssons Smide ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande samt avidentifiera eller radera personuppgifter.

Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har lagrade. För att vi ska lämna ut informationen måste vi säkerställa kundens identitet. Vi kommer att lämna ut registerdraget inom 30 dagar.

Rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller ändrade.

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att endast spara den information som vi enligt lag är skyldiga att lagra.

Begränsning av behandling

Du kan begära begräsning av behandling av dina uppgifter tillexempel när du anser att dina uppgifter är felaktiga. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Bengtssons Smide inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Bengtssons Smide AB
Frestavägen 9 Ekbacken
187 70 TÄBY

08-510 120 69

info@bengtssonssmide.se

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.bengtssonssmide.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Instagram Feed

Use this suggested text to inform visitors about privacy:
”Instagram Feed plugin uses Instagram API on website front end. All the data received from Instagram via API is cached in WordPress database for some short period to provide front end optimization. You may request us to delete your Instagram data if it is accidentally cached in our website database with hashtag feed data. Instagram saves some cookies in browsers of website visitors via API data. These cookies are mostly used for security purposes. They are regulated under terms of Instagram’s Privacy Policy.”
Web-Dorado Disclaimer: The above text is for informational purposes only and is not a legal advice. You must not rely on it as an alternative to legal advice. You should contact your legal counsel to obtain advice with respect to your particular case.